Contributie
                                                                                                                   


De contributiebedragen voor judo:    
                                 per maand          per kwartaal                
 6 t/m 17 jaar                € 12,00             € 36,00
18 jaar en ouder            € 14,00             € 42,00
 
De contributiebedragen voor jiu-jitsu:               

 6 t/m 17 jaar                € 12,00             € 36,00
18 jaar en ouder            € 17,00             € 51,00


Combi judo en jiu-jitsu lidmaatschap:                
 6 t/m 17 jaar                € 17,00             € 51,00
18 jaar en ouder            € 22,00             € 66,00De contributie wordt per kwartaal geint, aan het begin van de maand van dat kwartaal.
Geinde contributie wordt niet terug betaald bij opzegging tijdens deze periode.
Elk 2e (of 3e, 4e enz.)  lid van het gezin krijgt € 1,00 per maand gezinskorting.
Er mogen gratis proeflessen gevolgd worden, gedurende 1 maand. 

Het rekeningnummer van JJCGemert is NL10 RABO 0112 2529 31

       
         
Terug naar boven